Бизнес заем с ипотека

Заем за развитие

Размер – до 150 000 евро

Срок – до 5 г.

Гратисен период – до 6 м.

Лихвен % - 10% годишно според риска на проекта и обезпечението

Обезпечение – ипотека на недвижим имот

Без такса за предсрочно погасяване

Заяви сега

Мостово финансиране с ипотека

Краткосрочен заем

Цел: оборотни или инвестиционни средства

Размер – до 150 000 евро

Срок – до 1 г.

Лихвен % - 10% годишно според риска на проекта и обезпечението

Обезпечение – ипотека на недвижим имот

Без такса за предсрочно погасяване

Заяви сега

Заем по Програма КОСМЕ+

Програма на ББР за индиректно финансиране на МСП с гаранционно улеснение и контра-гаранция по Програма COSME на ЕИФ, с подкрепата на Европейски фонд за стратегически инвестиции

Цел: оборотни или инвестиционни средства

Размер – до 150 000 евро

Срок – до 10 г.

Гратисен период – до 5 г.

Заяви сега